Dnes je pondělí 19.04.2021  svátek má Rostislav. 
Zítra  má svátek Marcela a za týden Oto .

Přijímání žáků a studentů

Informace pro nový školní rok 2021-22:

Po přijetí přihlášky následně zasíláme Oznámení o přijetí žáka, studenta do DM a ŠJ a dokument Smluvní podmínky k nástupu žáka, studenta do DM a ŠJ (pokud není tento dokument doručen současně s přihláškou do DM a ŠJ).

 

 Před nástupem je nutno zajistit:

- potvrzení o zaplacení jistiny 3 300,- Kč (ubytování a celodenní stravování) + 115,- Kč za čipový  přívěsek, popř. potvrzení o zaplacení jistiny 2 600,- Kč (ubytování a stravování - pouze snídaně a večeře) + 115,- Kč za čipový přívěsek

- potvrzení o svolení k inkasu ve prospěch účtu DM

Obě dvě potvrzení zasílejte na adresu DM a ŠJ nebo oskenovanou účetní Ing. Novákové na

e-mail:    novakova@dm-pi.cz

 

INFORMACE K NOVÉMU ŠKOLNÍMU ROKU 2021-2022

Žáci, studenti nastoupí do DM v den před zahájením školního roku tj. v úterý 31. 8. 2021 od 14.00 do 18.00 hodin.

V den nástupu se bude konat od 17.00 hodin v prostorách školní jídelny DM setkání rodičů žáků 1. ročníků s vedením DM. Zde budou poskytnuty další informace a zodpovězeny dotazy. 

 

Informace ohledně přijímání žáků a studentů do DM vyřizuje paní Šefčíková (vedoucí vychovatelka) na telefonních číslech 380 602 926, 734 857 544.